Om Feldenkraismetoden

«Målet er en kropp som er organisert til å bevege seg med minimal anstrengelse og maksimal effektivitet, ikke gjennom muskelstyrke, men gjennom økt bevissthet om hvordan den fungerer.»
-Moshé Feldenkrais

 

Moshé Feldenkrais 1904-1984, israelsk forsker og fysiker med svart belte i judo. Feldenkrais måtte lære seg å gå på nytt etter en alvorlig kneskade. Dette førte til et omfattende studie og livslangt arbeide omkring bevegelse og læring basert på nevrologi og hjerneforskning.

Hans unike arbeide praktiseres i dag av Feldenkraispedagoger verden over. Feldenkraismetoden® undervises som Awareness Through Movement® for grupper, og Functional Integration®, individuell undervisning.

«The behaviour of human beings is firmly based on the self-image they have made for themselves. Accordingly, if one wishes to change one’s behaviour, it will be necessary to change this image.» -Moshé Feldenkrais

About Moshé Feldenkrais and the Feldenkrais Method

Feldenkraismetoden® er mye brukt av musikere, dansere, sangere, skuespillere og idrettsutøvere. Dette presise arbeidet med oppmerksomhet og bevegelse hjelper deg å finne bærekraften i skjelettet, og frigjør muskelsystemet for unødige spenninger. Mange med skader, smerter og ulike bevegelsesproblemer fungerer bedre med Feldenkraismetoden®. Vår metode, bevissthet gjennom bevegelse, er et arbeide med selvbilde, og kan ha en gunstig innvirkning på kropp- psyke problematikk.

Awareness Through Movement® timene dreier seg om å utforske spesifikke bevegelsesstrukturer og funksjonalitet. Undervisningen foregår som oftest liggende eller sittende på gulvet, og vi legger vekt på bevegelseskvalitet innenfor egne grenser. Å prestere bevegelse er ikke viktig. Vi lærer å fungere bedre gjennom sansing og orientering i ulike bevegelseskonfigurasjoner. Mange erfarer en dyp avspenthet, bedre balanse og ledigere bevegelser etter en Feldenkraistime. Alle kan delta i timene, uansett bakgrunn og bevegelseserfaring.

Functional Integration® er en individuelt tilpasset time, som regel på benk. Eleven/klienten blir guidet gjennom bevegelse for å finne frem til ny og mer hensiktsmessig bevegelsesstrategi. Under finner du en god beskrivelse av hvordan en slik time foregår, og er representativ for tenkningen i arbeidet med mennesker.

Accidentally on Purpose | IFF Feldenkrais Research Journal


Utdanning

For å undervise Feldenkraismetoden® må du være autorisert pedagog, og ha tatt et studium på deltid over 4 år i en godkjent utdannelse gjennom Eurotab, Natab eller Austab.

International Feldenkrais Federation er organisasjonen som samler faget på verdensbasis.

Moshé Feldenkrais bibliografi

MER INFORMASJON FINNER DU I ARTIKLER OM FELDENKRAIS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s